Kalkulator zużycia gruntów:
Active Grunt, Active Blocker, Active Prime Grip, Active Prime Dur

Active Grunt

Uniwersalny grunt szybkoschnący. Do mineralnych podłoży chłonnych, w tym cementowych, wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Doskonały do szybkiego i efektywnego wyrównania chłonności.

Active Blocker

Skoncentrowany grunt odcinający przeznaczony do podłoży chłonnych, na bazie cementu, wapna, gipsu i anhydrytu. Grunt o wysokiej zawartości żywicy. Użyty bez rozcieńczania zapobiega korozji siarczanowej, która zachodzi na powierzchni styku materiałów cementowych z gipsem.

Active Prime Grip

Uniwersalny, szybkoschnący grunt sczepny z piaskiem kwarcowym. Aktywne sieciowanie zapewnia wysoką przyczepność na podłożach chłonnych i niechłonnych materiałów mineralnych, takich jak kleje, zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące i tynki.

Active Prime Dur

Głęboko penetrujący, wzmacniający grunt do jastrychów cementowych. Przywraca wytrzymałość mechaniczną słabo związanych podłoży cementowych przed układaniem płytek ceramicznych, gresu porcelanowego, kamieni naturalnych, parkietu, wykładzin dywanowych i elastycznych.